top of page

Litt historikk

"Paa møte mandag 19 ds. hvor der var fremmøt 23 musikere av Avholdsforeningens orkester blev der fattet enstemmig beslutning om at stifte en orkesterforening her i byen under ovenstaaende navn. Ved valg av styre fikk dette følgende sammensætning: Formand Alf Kjellman, viceformand Ingv. Sundfær, sekretær og kasserer Egil Jacobsen. Øvrige styremedlemmer blev Paul Pedersen og S. Ebeltoft. Musikere der maatte ønske at bli medlemmer av foreningen kan hevde sig til et av styremedlemerne."
Dette kunne man lese som en kunngjøring i Tromsø Stiftstidende av 21. november 1923. 
 
Tromsø Orkesterforening bestod da av et janitsjarkorps og et symfoniorkester. Til tross for en trang fødsel med dårlig økonomi og mangel på instrumenter, sluttet byens folk opp om sitt nye janitsjarkorps. Allerede i 1926 dro korpset til Bodø for å spille på Nordland Fylkesutstilling. På hjemturen ga korpset også konserter på Melbu og Sortland.
 
Korpset fortsatte den fine musikalske utviklingen, og i 1933 deltok det med bravur i det førse Nordnorske musikkstevne som da ble arrangert i Harstad. Året etter arrangerte Janitsjarkorpset og Tromsø ungdomskorps det andre nordnorske musikkstevne i Tromsø. Korpset lå nede under krigen. I 1945 dannet Janitsjaren og Ungdomskorpset et felles "Fredskorps", men etter kort tid delte de seg tilbake til to korps igjen.
 
De eldste musikerne i Ungdomskorpset var etter hvert blitt godt voksne. I 1953 foreslo dirigent Sverre Kjellman, på et musikalsk grunnlag, å slå begge korpsene sammen i en forening. Denne foreningen ville han så dele opp i et Janitsjarkorps for de eldste og et Ungdomskorps med øvre aldregrense på 25 år. Tromsø Orkesterforening (TOF) bestod på dette tidspunktet av fire enheter: TOF Orkesteret, TOF Janitsjaren, TOF Ungdomskorps og TOF Guttemusikkorps. Janitsjaren og Ungdomskorpset ble vekselsvis ledet av dirigentene Ragnvald Graff og Sverre Kjellman. Denne ordningen fungerte i flere år, men så begynte Janitsjaren å slite med rekruteringen, og i 1964 ble korpset midlertidig nedlagt. Ti år senere, i 1974, løftet korpset seg på nye musikalske vinger. I 1969/70 ble Nord-Norsk Musikkonservatorium etablert i Tromsø, og studenter og lærere derfra strømmet som friskt blod inn i korpset; både som dirigenter og som dyktige musikere.
 
Universitetet i Tromsø begynte å vokse tidlig på 70-tallet, og studenter fra hele landet har opp gjennom årene beriket miljøet i Janitsjaren. Ingen nevnt, ingen glemt. Det korpset som spiller i dag ble på mange måter utviklet på 80-tallet, både musikalsk og sosialt. Ambisjonsnivået har svingt noe, men korpset har hver gang kommet sterkt tilbake.
 
i 1983 deltok korpset for første gang i NM for janitsjarkorps og fikk en flott tredjeplass i 2. divisjon. Dette ble begynnelsen på en satsing korpset har videreført i mange år. Korpset deltok i NM i 1986 og kom hjem med første premie i 2. divisjon. Siden har korpset deltatt i NM med jevne mellomrom og med gode resultater. 
 
Vi vil gjerne takke alle, både nåværende og tidligere medlemmer i korpset. Det er takket være deres innsats at vi i dag kan holde koken!
 
Redigert fra informasjonsheftet til TOF Janitsjarens 80-års jubileumskonsert.
bottom of page