Forventninger

Formulert på og vedtatt etter medlemsmøte 14.9.2019

Til hvert enkelt medlem

 • Prioriter øvingene (gruppe og felles). Alle har forpliktelser man ikke kommer utenom, men det forventes at korpset prioriteres foran andre fritidsaktiviteter.

 • Vær positiv og følg med når dirigenten instruerer. Ta notater underveis.

 • Ved fravær: Spør andre i gruppa hva de noterte under fraværet - før øvinga starter.

 • Gjør deg kjent med musikken og møt forberedt på øvelsene (øv hjemme).

Til gruppa og gruppeleder

 • Fungere som en helhet, ha en åpen dialog.

 • Støtte hverandre for å bli bedre.

 • Arrangere ensemblespill.

 • Ta vare på alle med ulike nivå – få laget forenkla stemmer ved behov for å få alle med.

Til gruppeleder

 • Ta initiativ til gruppeøving

 • Holde seg orientert om oppmøte

Til styret

 • Lage langsiktige planer, holde oversikt og informere medlemmene.

 • Være bindeledd mellom musikere og dirigent

Til dirigent

 • Forberede og planlegge øvelsene

 • Følge de planene som er avtalt

 • Gi klare beskjeder som alle hører

 • Prioritere lokale konserter like høyt som NM

FINN OSS

 

HVER TIRSDAG MELLOM 19.00 OG 22.00

PÅ KROKEN UNGDOMSKOLE (Midlertidig pg.a. Koronasituasjonen)

 

 

ADRESSE

 

TROMSØ ORKESTERFORENINGS JANITSJARKORPS

POSTBOKS 350

9254 TROMSØ

NYTT MEDLEM?

 

Vil du begynne i TOF Janitsjaren? Ta kontakt her

FINN OSS

© Tromsø Orkesteforenings Janitsjarkorps.