top of page

Forventninger

Formulert på og vedtatt etter medlemsmøte 14.9.2019

Til hvert enkelt medlem

 • Prioriter øvingene (gruppe og felles). Alle har forpliktelser man ikke kommer utenom, men det forventes at korpset prioriteres foran andre fritidsaktiviteter.

 • Vær positiv og følg med når dirigenten instruerer. Ta notater underveis.

 • Ved fravær: Spør andre i gruppa hva de noterte under fraværet - før øvinga starter.

 • Gjør deg kjent med musikken og møt forberedt på øvelsene (øv hjemme).

Til gruppa og gruppeleder

 • Fungere som en helhet, ha en åpen dialog.

 • Støtte hverandre for å bli bedre.

 • Arrangere ensemblespill.

 • Ta vare på alle med ulike nivå – få laget forenkla stemmer ved behov for å få alle med.

Til gruppeleder

 • Ta initiativ til gruppeøving

 • Holde seg orientert om oppmøte

Til styret

 • Lage langsiktige planer, holde oversikt og informere medlemmene.

 • Være bindeledd mellom musikere og dirigent

Til dirigent

 • Forberede og planlegge øvelsene

 • Følge de planene som er avtalt

 • Gi klare beskjeder som alle hører

 • Prioritere lokale konserter like høyt som NM

bottom of page