STYRET

Ta gjerne kontakt med styret på tof.janitsjaren@gmail.com

Styret er i 2021:
Leder: Ole Johan Tennvassaas

Kasserer: André Hyni Halvorsen

Styremedlem: Rita Bente Kårstad
Styremedlem: Anne Sofie Sommerseth

Styremedlem: Maria Larsen

Varamedlemmer:

Bjørn Ellingsen

Marit Waaseth
Tone Hammer